Collectie Gelderland

Foto van het door het bombardement van 8 februari 1945 verwoeste pand van fa. Joseph Rosenberg (herenconfectie) in de Markstraat in Zevenaar aan het einde van de oorlog in april 1945

Foto van het door het bombardement van 8 februari 1945 verwoeste pand van fa. Joseph Rosenberg (herenconfectie) in de Markstraat in Zevenaar aan het einde van de oorlog in april 1945. Links daarvan het beschadigde pand van de fa. Jolink.