Collectie Gelderland

Geen titel

Foto afkomstig uit de dossiers van de Dienst Gemeentewerken Apeldoorn, we zien de vijver bij de Wenumse Watermolen