Collectie Gelderland

Geen titel

Foto afkomstig uit de dossiers van de Dienst Gemeentewerken Apeldoorn. Sociale werkplaats De Vlaswiek op de Egerlaan, thans genaamd de Feluagroep.