Collectie Gelderland

Geen titel

De "Middelste Molen" gebouwd in 1655, in 1989 eigendom van de Stichting De Middelste Molen ( nog steeds in gebruik als papiermolen).