Collectie Gelderland

Geen titel

Kerschoten. Hoogbouw langs de Laan van Kerschoten.