Collectie Gelderland

Geen titel

Landgoed De Pasch kort na de verkaveling van het landgoed, waartoe dit terrein voorheen behoorde.