Collectie Gelderland

Geen titel

Kaart van het Paleis en het Park Het Loo, naar het origineel Plan van Het Loo bewerkt. Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Aanwinst 1964. Schaal : 1 : 5000.