Collectie Gelderland

Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij: 1888-1913 : uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan der maatschappij

Boek. [Met medew. van A. Staring ... et al.]. - Uitgever: 's-Gravenhage : Mouton, 1913. - 232 p. : ill. ; 32x25 cm. - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan der Heidemaatschappij. - Is F846-117. - Zie ook B00095.