Collectie Gelderland

Zes schriften met opstellen en lezingen door H.J. Busé

Schrift. Door H.J. Busé. - Uitgever: Apeldoorn : [Busé], 1932-1936. - Ongepag. ; 21x17 cm. Zes handgeschreven schriften: A: De Friezen op de Veluwe in de 5e en 6e eeuw, 1933 ; B: Een noodzakelijk kwaad in de middeleeuwen, 1936 ; C: Hedendaagsche sporen der gilden op de Veluwe, + krant 1932 ; D: Het Leen Cannenburg te Vaassen, 1932 ; E: Inventaris van Kasteel De Cannenburgh te Vaassen,1936 ; F: Oud-Veluwsche Papierfabricage, 1934. - Is F596-101.