Collectie Gelderland

Geen titel

Foyer van bioscoop Minerva, inmiddels Evangelische Zendingsgemeente Menorah ; 1994.