Collectie Gelderland

herdenkingspenning 100 jaar röntgenstraling

Bronzen penning in doorzichtig plastic doosje. Geslagen n.a.v. het feit dat 100 jaar eerder de röntgenstraling werd ontdekt. Recto: rechtsonder de kop en face van Röntgen. Linksboven een röntgenfoto van een hand. daaronder muntmeesterteken (links) van drs. Chr. van Draanen en muntteken van de Koninklijke Nederlandse Munt. Rechts randschrift: Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923. Links randschrift: ontdekking van de röntgenstraling 8 nov. 1895. Verso: een met röntgenstraling doorstraalde mens. 1995. De Stichting Herdenking 100 jaar Röntgenstraling gaf in mei 1995 een herdenkingspenning uit ter viering van het feit dat Wilhelm Conrad Röntgen op 8 november 1895 in Würzburg de naar hem genoemde straling ontdekte. De eerste penning werd geslagen door mr. H. J. E. Bruins Slot, burgemeester van Apeldoorn, in De Nederlandse Munt te Utrecht. Röntgen woonde van 1848 tot 1862 in Apeldoorn.