Collectie Gelderland

Geen titel

Oude woningen in Kerschoten langs de Grift.