Collectie Gelderland

Geen titel

Restanten (molensteen ?) van de oude papierfabriek de Stinkmolen, achter het Roburterrein, tegenover nr.228.