Collectie Gelderland

Geen titel

Kaart van het Kwartier van de Veluwe, als onderdeel van de "Atlas Major" of "Grote Atlas often wereldbeschrijving", uitgegeven door Johannes Blaeu. Deze kaart kwam voor in de edities, die uitkwamen tussen 1662 en circa 1672. Het noorden is ingetekend aan de linkerkant. Wegen en waterwegen en plaatsen zijn nauwkeurig weergegeven. Uitgangspunt vormde de kaart van de 16e-eeuwse kartograaf Jacob van Deventer. De wapens van de vijf steden zijn links boven ingetekend, het wapen, dat de hertogen van Gelre tot 1538 voerden is rechtsboven uitgebeeld. Links onder zijn voorgesteld symbolen voor de Veluwse economie, landbouw, fruitteelt, molens en visserij. Rechtsonder staat de schaalaanduiding in uren gaans en de landmeter-kaartenmaker.