Collectie Gelderland

Geen titel

Keldergewelven van Huis ter Horst te Loenen.