Collectie Gelderland

Geen titel

Bezoek van prinses Juliana aan het Apeldoornsche Bosch, paedagogium Achisomog. Van links naar rechts de heer Fuldauer, prinses Juliana, baronesse Van Heemstra, de heer Kat de directeur, onbekend, mejuffrouw Mendes da Costa, de heer Mendes da Costa en mevrouw Fuldauer