Collectie Gelderland

Geen titel

Detailopname De Haven - Welgelegen. Vergezicht Binnenstad. Kanaalstraat - Kanaal Noord - Deventerstraat - Molenstraat - Spoorbrugweg - Wapenrustlaan - Spoorstraat - Stationsstraat. Middenboven het Stadhuis met daarvoor het flatgebouw Het Potlood. Boven Fietsbrug De Freule, in het midden de Welgelegenbrug. Linksboven School ROC-Aventus, afd. Educatie. Daarvoor Inktfabriek Talens en daarvoor de Nettenfabriek. Rechtsonder het nieuwe Hoofdkantoor van de A.B.N.