Collectie Gelderland

Programma van den feestelijken intocht van zijne majesteit den koning in de gemeente Apeldoorn, op maandag den 25 mei 1874

Programma van de feestelijken intocht van koning Willem III in de gemeente Apeldoorn, op maandag 25 mei 1874. Feestcommissie: J.A. van Hasselt, I.F.H. van der Feltz en G.A. Schoehuizen.