Collectie Gelderland

Geen titel

Gasfabriek Stationsstraat. Te amoveeren oude ketelhuis. Archief Gasfabriek 1883-1918 Inv.nr. 73.