Collectie Gelderland

Vereeniging Felua : algemeene ledenvergadering

Briefkaart. Agenda voor de algemeene ledenvergadering van de Vereeniging Felua, op vrijdag 17 november 1933, in het gemeentehuis. A: geadresseerd aan den weled. heer G. Muller-Coops, Apedloorn.