Collectie Gelderland

Geen titel

De heer Klaas de Haas. Samen met Alexander van Brero stichtte de Haas de firma De Haas & Van Brero te Amsterdam. In 1908 werd het bedrijf naar Apeldoorn verplaatst en in 1924 werd het de N.V. Zeepfabrieken De Haas & Van Brero. Tot aan zijn dood in 1928 was de Haas hiervan directeur.