Collectie Gelderland

Geen titel

Onderwijzend personeel van de rooms katholieke jongens- en meisjesschool. In het midden achter de lessenaar mevrouw A.J. Stindt, onderwijzeres aan de rooms katholieke meisjesschool St. Willibrordus. Zittend links van haar mevrouw A.W.H. Jansen en rechts staand van haar mevrouw C.H. Holman, beide lesgevend aan dezelfde school. Rechts achter mevrouw Stindt het hoofd van de lagere rooms katholieke jongensschool aan de Spoorstraat 23 de heer F.H. Litmaath