Collectie Gelderland

Brief Koning Willem I ( 1772- 1843 )

Fotocopie van een door Joan Melchior Kemper geschreven proclamatie , waarbij Willem Frederik, Prins van Oranje verklaart de souvereiniteit te aanvaarden , 1 december 1813. Origineel aanwezig op het algemeen Rijksarchief.