Collectie Gelderland

Geen titel

Overblijfsel van de Bruisbeek te Loenen (afgedamde sprengen).