Collectie Gelderland

Kernsteen van vuursteen

Kernsteen van grijzigbruine vuursteen met grotendeels geerodeerde cortex. Ca. 1933 door Moerman opgegraven in het Deelerwoud.