Collectie Gelderland

Jaarlijksch verslag van heeren gedeputeerde staten aan de heeren staten der provincie gelderland ; gedaan in de vergadering van den 4 julij 1843

Jaarverslag. [Willem baron van Heeckeren van Kell]. - Uitgever: Arnhem : A. van Goor, 1843. - 90 p. ; 21x13 cm. - Jaarverslag van de gedeputeerde staten van Gelderland over het jaar 1842. - Is F569-100.