Collectie Gelderland

Het leven van Robinson - Crusoé .( 2 ) No 66

Volksprenten. Litho, enkele voorstellingen met de hand gekleurd. 14 genummerde voorstellingen. In het midden 2 grote. Daarboven, daar onder en links en rechts de overigen. Onder elke voorstelling een 1- of 2- regelig onderschrift. Boven de voorstellingen: Nieuwe Nederlandsche kinderprenten ( Funke 's Prenten ) HETLEVEN VAN ROBINSON CRUSOE ( 2 ) No 66. linksonder: Haarlem. Uitg. I. DE HAAN. Rechtsonder : Lith. Emrik en Bingen.