Collectie Gelderland

Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795, of Geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de Republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche volk van Holland, of der geheele natie : derde deel

Boek. A. Kluit ; met vele onuitgegeven bijlagen. - Uitgever: Te Amsterdam : bij Wouter Brave, 1803. - Vijf delen. Deel 3: 556 p. ; 23x14 cm. - Onderwerp: Geschiedenis van de Republiek der verenigde Nederlanden. - Is F620-104.