Collectie Gelderland

herinneringsbeker van keramiek met afb. King George VI & Queen Elizabeth, 1937

herinneringsbeker. Langs bovenrand: 'May 1937 - Coronation . of . King . George . VI . & . Queen . Elizabeth . Gekroond dubbelportret in eikenloof in rand: Honi - soit - qui - mal - y - pense In wimpel: Dieu - et - mon - droit.