Collectie Gelderland

Urn, gevonden in een grafheuvel in Dabbelo

Urn van aardewerk, ca. 1920 uit een een grafheuvel gespit, in Dabbelo bij Hoenderloo. Gerestaureerd. Late Bronstijd - Vroege IJzertijd?