Collectie Gelderland

Toeristen-Deviezenboekje ; Serie A

Toeristen-Deviezenboekje. Serie A. Afgegeven 7 juli 1952. A: nr. 306586, b: nr. 306587. Ingeschreven op naam van Mej. Dra. G. en Mej. Dra. Sophia Boekhoff, Frisolaan 33, Apeldoorn. Toeristen-Deviezenboekjes werden sinds 1950 door deviezenbanken uitgegeven, om alle verstrekte en teruggestorte bedragen in te noteren. Deze boekjes werden uitgegeven door de Rotterdamsche Bank N.V., afdeling Apeldoorn.