Collectie Gelderland

Geen titel

Deel van het papiermolencomplex van de oude Stinkmolen in de nabijheid van de huidige Anklaarseweg. De drie molens die daar stonden zijn tussen 1937 en 1939 gesloopt.