Collectie Gelderland

Geldersche My van Landbouw

herinneringspenning Geldersche Maatschappij van Landbouw; 1846