Collectie Gelderland

Ontwerpen t.b.v. een vaandel voor de Burger Eerewagt. 1849.

Een leeuw als bekroning van de vaandelstok. Liggend en profil naar rechts. Eronder schaalaanduiding in Ned. duimen. Ernaast: gesneden voor de Heeren Eerewagten 11 Juny 1849 Loffelijke vermelding in de Deventer Courant. Onder: monogram WS, daarboven een kroon. Hieronder: voor de Burger Eeerewagt in Juny 1849.