Collectie Gelderland

Het Apeldoorns kanaal ter hoogte van de Koudhoornse sluis

Zicht op het Kanaal in noordelijke richting. Aan de rechteroever een baggermolen en boten. Op de oever wagons op rails. (Het Kanaal werd in 1909 verbreed). Links vaart een schip op de sluis toe. Gesign. l.o.