Collectie Gelderland

Molen bij wijk bij Duurstede

Ets, aquatint. Molenpoort, Wijk bij Duurstede. De linkerhelft van de poort wordt in beslaggenomen door de onderbouw van de molen, waarin een poort is uitgespaard, de rechterhelft door de vestingmuur en de daarlangs lopende straat, uiterst rechts gezicht op de rivier. Op het met kinderkopjes bestrate straatje dat onder de poort doorloopt, gaat een vrouw. Op de vestingmuur zit een man, iets verder komt iemand aanlopen. Op de rivier een zeilboot. Gedrukt in het atelier van Witsen.