Collectie Gelderland

Toespraak, gehouden bij gelegenheid der huwelijks-inzegening van Zijne Koninklijke Hoogheid Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, Hertog van Mecklenburg en Hare Majesteit Wilhelmina Helena Paulina Maria, Koningin der Nederlanden den 7den Februari 1901 in de Groote Kerk te 's-Gravenhage

Boek. Door G.J. van der Flier. - Uitgever: 's-Gravenhage : W.A. Beschoor, 1901. - 16 p. ; 22x18 cm. - Toespraak t.g.v. de Huwelijksinzegening van Prins Hendrik en Koningin Wilhelmina door Dr. G.J. v.d.Flier, hofprediker, op 07-02-1901. - Was B00591.