Collectie Gelderland

IJzerconstructie behoorde bij het ontwerp "Preekstoel" voor de Ned. Herv. Gemeente te Apeldoorn.

Tekening van het ontwerp van een ijzercontructie voor de spreekstoel van de Hervormde Kerk in Apeldoorn. Gesigneerd. Tekening nr. 24. 5 januari 1892.