Collectie Gelderland

De levensgeschiedenis van Robinson Crusoë, No 19

Volksprenten; Centsprent; Houtgravures , ingekleurd met rood en blauw.4 x 3 rechthoekige voorstellingen. Onder elk ervan een 2 - regelig rijmpje : "Robinson Crusoë, niet denkende aan bezwaren, ( - - - ) Tot wederkeer naar 't Vaderland en vriend en magen". Ter Boekdrukkerij van T. C. HOFFERS , te ROTTERDAM.