Collectie Gelderland

Replica vuistbijl

Replica van de vuistbijl uit het middenpaleolithicum, dus ooit het eigendom van een Neanderthaler (~V05305). De datering ligt tussen 140.000 en 40.000 jaar. Qua verwering is de vuistbijl vergelijkbaar met vuistbijlen die in Noord-Nederland gevonden zijn; zo zijn windlak en witte patina zichtbaar. De Noord-Nederlandse vuistbijlen zijn zonder uitzondering gemaakt van noordelijke vuursteen (afkomstig uit de morene van de voorlaatste ijstijd). Dat geldt niet voor deze vuistbijl; deze is waarschijnlijk gemaakt van zuidelijke vuursteen.