Collectie Gelderland

Geen titel

Werkzaamheden aan de Grift, ter hoogte van de kruising met de Christiaan Geurtsweg.