Collectie Gelderland

Kaart van de Veluwe

Met de hand ingekleurde kaart van de Veluwe. Ca. 1662-1672. Uit de Atlas Major ofwel Groten Atlas often wereldbeschrijving. Het noorden is links weergegeven. Wegen, waterwegen en plaatsen zijn nauwkeurig weergegeven. Uitgangspunt voor Blaeu was de kaart van de 16e eeuwse kartograaf Jacob van Deventer. naar diens voorbeeld tekende hij ook de Veluwse steden met plattegrond. De wapens van de vijf steden beeldde hij linksboven af. Rechtsboven staat het wapen dat de hertogen van Gelre tot 1538 voerden. De zaken die men kenmerkend achtte voor de economie van de Veluwe, landbouw, fruitteelt, molens en (in de Zuiderzeesteden) visserij worden linksonder voorgesteld. Rechtsonder, bij de schaalaanduiding in uren gaans, staat de landmeter-kaartenmaker.