Collectie Gelderland

Armenschool op het Kopermolenseveld aan de Vlijtseweg, voorheen werkhuis, gesticht door koning Lodewijk Napoleon

Armenschool op het Kopermolenseveld aan de Vlijtseweg. Deze armenschool was gevestigd in het door koning Lodewijk Napoleon gestichte werkhuis, waarvoor hij 100.000 gulden beschikbaar stelde. Door allerlei omstandigheden bleek deze werkinrichting een debâcle. De beheerscommissie van het fonds besloot in 1824 het grootste vertrek als schoollokaal in te richten, waar arme kinderen gratis onderwijs konden krijgen. Uiteindelijk belandde de school in het vaarwater van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Brave Hendrik en brave Maria, twee bekende leesboekjes uit die tijd, vormden de spiegel die de Apeldoornse jeugd op de armenschool werd voorgehouden. (Bron: Ach Lieve Tijd. - Zwolle : Waanders, 1992, pag. 108.) Ca. 1857. Zie ook GA-016554.