Collectie Gelderland

Zwart en wit : tijdschrift voor tekeningen

Kunstenaarsboek. Onder redaktie van: Maarten Beks, Ad Merx, Urias Nooteboom en Koos van Tol. - Uitgever: Arnhem : Uitgeverij Stichting Ravenberg Pers. - Uitg. in samenw. met: Galerie De Tweeling, Nijmegen en Galerie Ravenberg, Arnhem. - In 1980 verscheen een 80.0-nr. Verscheen 3 x per jaar. Voortz. van: Zwart en wit : driemaandelijks tijdschrift voor tekeningen. Niet verder verschenen. - Alle 7 verschenen nrs.: 80.0 t/m 82.3, 1980-1982. ISSN: 0169-0469.