Collectie Gelderland

Nettenboetsters

Twee nettenboetsters in tuinlandschap. Op de achtergrond een paard en wagen waarop twee mannen netten laden. Links daarachter nog een paard en wagen met een man op de bok. Rechtsachter de grote paard en wagen een groep vissers die van zee huiswaarts keert. Droge naald ets op zink. 1899.