Collectie Gelderland

vrijstellingsbewijs van veiligheids- maatregelen m.b.t. reizen, 14-06-1945

Vrijstellingsbewijs van veiligheidsmaatregelen m.b.t. reizen naar Den Haag en retour naar Apeldoorn. a. No. 2287 - J.H. Middelbeek. b No. 2288 - W.P. Albers. Afgegeven door de Geallieërde Overzeesche Strijdkrachten, d.d. 14 juni 1945. Met stempel Districts Commissariaat Apeldoorn.