Collectie Gelderland

Technologisch woordenboek, of volledige handleiding voor alle takken van fabriekswezen en volksnijverheid, in alphabetische orde

Boek. Naar de 2e geheel nieuw bew. hoogduitsche uitg. van K. Karmarsch en Fr. Heeren. - Uitgever: Gouda : Van Goor, 1862. - Drie dl. (xx, 2280 p.). Deel 2: 720 p.: ill. ; 2415 cm. - Met reg. - Naar: Technisches Wörterbuch oder Handbuch der Gewerbkunde in alphabetischer Ordnung. - Zie ook B00069A en B00069C. - Is F826-116.