Collectie Gelderland

Flavii Josephi des wijdt-vermaerden Joodschen historie-schrijvers boeken; : te weten, twintig van de oude geschiedenissen der Joden, en een van sijn eygen leven: noch seven van de Joodsche oorlogen ... Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, door L. v. Bos ... : daer bij gevoegt: Egesippi boeken, van de Joodsche oorlogen ...

Boek. Mede op nieuws uyt het Hoogduyts door S. de Vries vertolkt. - Uitgever: t' Amsterdam : By de Weduwe van Jan Jacobsz. Schipper, 1682. - [4], 280, [3], 281-414, [14], 91 p. : ill. ; 40x25 cm. - Met tweede, gegraveerd titelbl.: Flavii Josephi hoochgeroemde Joodsche historien ende boecken Noch Egesippus vande ellendige verstoringe der stadt Jerusalem. / Van nieus vertaelt en overgeset door L. v. Bos ... ; Voorts met nieuwe schoone coopere platen verciert en met hare registers en sommarien verrijckt. - T'Amsterdam, : by de weduwe van J.J. Schippers, 1683. - Het tweede werk met afzonderlijk titelbl. en pag.: Egesippus ... Van de Joodsche oorlogen, en de eyndelijke verstooringe der heerlijke en machtige stadt Jerusalem ... - t'Amsterdam, by de weduwe van J.J. Schipper ..., 1682. - Is F808-114.