Collectie Gelderland

affiche van het weekblad 'De Vrije Apeldoorner'. 1982

Affiche van het weekblad 'De Vrije Apeldoorner' 2e jrg., 3 juli '82. Voorzijde boven: spotprent van enkele locale politici. Voorzijde onder: vignet en naam van het blad met wervende tekst: Lees 'm ook, en roep om lid/abonnee te worden. Achterzijde blanco.