Collectie Gelderland

1940 Nederland in oorlogstijd 1945

Wandplaat in kleur met in het midden de kaart van Nederland. Daarop de invasie der geallieerden, de kampen, de hongertochten, het gastvrije noorden, het wegvoeren van vee. In randen links, rechts, boven en onder voorstellingen met randschrift betreffende Duitse wandaden, lijden van de bevolking, verzet en bevrijding. Stichting 1940-1945. Heerengracht 597 Amsterdam.